• overzicht

Artikel_Anne_-_header16.9_0

Thuis met Anne wint ZonMw Parel

Van alle projecten die ZonMw financiert, vallen wij als project extra op: wij behoren tot de Parelprojecten. En daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.  De uitreiking van de Parel gebeurde tijdens de webinar ‘Van idee tot implementatie – in gesprek met zorginnovatoren’ op 2 februari. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw, overhandigde de Parel digitaal aan Annemarie, die Anne zelf bedacht.

Jury

Voor ZonMw waren er diverse redenen om ‘Living Well with Anne’ een Parel toe te kennen. De eerste reden is dat het idee is ontstaan vanuit de mantelzorger, in dit geval Annemarie Johannes, die voor haar vader zorgde. Daarnaast spreekt de aanpasbaarheid van Anne aan: dankzij de verschillende functies én de talen die Anne spreekt, is ze inzetbaar voor meerdere groepen en op individuele behoeften af te stemmen.

Anne is verder een mooi voorbeeld van internationale samenwerking. De virtuele assistent is ontwikkeld in samenwerking met partners in Duitsland, Zwitserland, Luxemburg en Italië. Dat leidde en passant tot de ontdekking van culturele verschillen in hoe je een virtueel assistent het beste kunt inzetten. Tot slot is ZonMw enthousiast over de innovatieve methoden die zijn gebruikt om de doelgroep te betrekken. Zo leverden gebruikers met dementie een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van de virtuele assistent.

 

Over het programma Active & Assisted Living

De ontwikkeling van Anne is mede mogelijk gemaakt met financiering door ZonMw via het programma Active & Assisted Living (AAL). Met dit programma ondersteunt ZonMw de ontwikkeling van slimme technologie die senioren helpt om langer zelfstandig en zelfredzaam te blijven. Gaandeweg zijn steeds meer doelgroepen Anne gaan benutten in hun leven. Via de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt Anne inmiddels ook ingezet voor migrantenouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Scroll naar boven